Belasting en netwerkmarketing of multilevel marketing

Als je met netwerkmarketing /MLM werkt ben voor een deel vrij van inkomsten belasting.

Als  netwerkmarketeer heb je je eigen bedrijf  en verdien je je inkomen op twee manieren:
 • Door middel van  verkopen van producten aan jouw klanten.
 • Je schrijft nieuwe distributeurs in , begeleidt ze naar succes en daarvoor krijg je een percentage over de verkopen van “jouw”distributeurs.

 • Via  MLM worden producten in de markt gezet  (daarom is MLM geen piramidespel) . Echter niet op de gebruikelijke manier, via reclame, winkels etc.  Voor de belasting was het lange tijd niet duidelijk hoe zij deze zelfstandige distributeurs voor de inkomstenbelasting konden aanslaan. De Hoge Raad heft zich hier tot twee maal toe over gebogen.
  Hieronder een citaat uit een artikel van Christo van Gennep, hij is belastingadviseur en partner bij CMS Derks Star Busmann.

  “Op 16 oktober 2009 heeft de Hoge Raad zich hierover gebogen, eerder deed zij dat op 24 december 2004. In beide gevallen met dezelfde conclusie. Het betreft een zelfstandig distributeur van de organisatie Wellness International Network, Ltd. (WIN). De motivering van het Hof Amsterdam in de zaak van 2004 is richtinggevend.

  Het WIN-systeem is vooral gericht op het bouwen van een netwerk van subdistributeurs, zo stelt het hof vast. Het hof concludeert dan dat de mogelijkheid om als deelnemer in het WIN-systeem royalty-inkomsten te verwerven in het algemeen zozeer afhankelijk is van onvoorspelbare factoren, die bovendien niet door de distributeur zelf te beïnvloeden zijn, dat een eventueel gunstig resultaat van die deelname speculatief is.

  Het hof concludeert dat er geen sprake is van een bron van inkomen.

  De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof zonder nadere motivering.

  De resultaten als zelfstandig distributeur van WIN worden gelijkgesteld aan resultaten uit speculatie en die zijn onbelast, ook al zijn ze positief.


  Het gaat er dus niet om of er sprake is van winst of verlies. Op basis van de aard van de activiteiten blijven de resultaten buiten de heffing van de inkomstenbelasting.

  Uiteraard geldt deze jurisprudentie ook voor andere MLM-bedrijven die lijken op het WIN-systeem en met name gericht zijn op het bouwen van een organisatie van subdistributeurs.


  Zelfstandige distributeurs die zich uitsluitend richten op directe verkopen lijken geen beroep te kunnen doen op deze jurisprudentie.

  Zij die winst maken via verkoop, zullen worden belast.

  Notoire verliesmakers zullen hun verliezen niet kunnen aftrekken, omdat zij redelijkerwijs geen winst mogen verwachten, een kenmerkende eigenschap voor een bron van inkomen”.

  Samengevat komt het hier op neer:

  • Je betaalt inkomsten belasting over het inkomen dat je verdient via jouw verkoop van producten.
  • Je betaalt geen inkomsten belasting over het inkomen dat je ontvangt via royalty's over de verkopen van jouw subdistributeurs aan hun klanten.
  • Verlies mag je niet aftrekken.

  En wat hier eigenlijk min of meer buiten valt.

  Je bent ten alle tijden BTW plichtig.


  Dat houdt in dat je btw betaalt en af mag trekken als je iets voor je bedrijf hebt aangeschaft of bijvoorbeeld een trainining hebt gevolgd.
  En, ga je veel verdienen, je blijft natuurlijk wel altijd vermogensbelasting betalen.  Al denk ik, hoe meer vermogensbelasting je mag betalen hoe beter, want des te succesvoller ben je.

   
linda elerie
Door

linda elerie

op 11 Sep 2016

is er al wat nieuws bekend, ik ben net begonnen bij rain international ook netwerk Mijn boekhoudster zegt dat ik er gewoon 14% over moet betalen

Linda-Hofker
Door

Linda-Hofker

op 20 Sep 2016

Beste Linda, er is nog altijd geen echte duidelijkheid. Je doet er het beste aan om aan jouw belastinginspecteur te vragen hoe hij in jouw geval hiermee om denkt te gaan. Als hij vindt dat je een bedrijf bent en als zodanig belasting moet betalen, dan mag je uiteraard ook je onkosten opvoeren. Maar hij kan ook anders beslissen.

Riet
Door

Riet

op 08 Sep 2015

Graag wordt ik op de hoogte gehouden over de uitspraken igv wel- of geen belasting betalen over de bonussen die je ontvangt over je downline in een netwerkmarketing bedrijf. Ik vind het overigens niet eerlijk dat als er eerst een uitspraak is geweest dat je hem belasting zou hoeven betalen, je dat opeens met terugwerkende kracht wel moet doen als een hoge raad opeens weer anders beslist. Dit zou dan alleen moeten gelden voor nieuwe gevallen.

Riet
Door

Riet

op 08 Sep 2015

....ik vind het overigens niet eerlijk dat als er eerst een uitspraak is geweest dat je GEEN belasting zou hoeven betalen.... Correctie op onderstaande reactie

Walter Van Achter
Door

Walter Van Achter

op 04 Sep 2015

Ik vind het naïef dat men gelooft in of streeft naar onbelast verdienen. Het klinkt voor mij zeer aannemelijk dat er belastingcontroleurs zijn die het moreel verwerpelijk vinden dat men - in het bijzonder de goedverdieners (zowel directe verkoop als royalties) - onbelast zou laten. Uiteindelijk komen de lasten van de maatschappij steeds meer en weeral op de schouder van de kleine inkomsten, door juridische spitsvondigheden die louter op egoïsme gebaseerd zijn en die telkens door welvermogenden en met nadruk nagestreefd worden. Wie belastingen betaalt, mag uiteraard z'n kosten inbrengen, ongeacht of dit in Nederland of België is.

ulrich
Door

ulrich

op 13 Aug 2015

Enne, enig idee hoe het er nu mee zit?

Jean Vinck
Door

Jean Vinck

op 20 Aug 2014

Dus , wanneer je wel met activiteiten bezig bent, waaruit je geld verdient maar geen verkopen realiseert, ben je belasting vrij gesteld. Begrijp is dit allemaal goed? En is er al een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad ?

Linda Hofker
Door

Linda Hofker

op 15 Oct 2014

Het is inderdaad zo dat als je geld ontvangt over de omzet die je teamleden maken, je volgens een uitspraak van de hoge raad, geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. De verkopen die je zelf maakt, daar ben je wel inkomstenbelasting over verschuldigd. Er is nog geen nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, daarom is het goed om dit aan je eigen belastinginspecteur voor te leggen. Daarbij de uitspraak van de Hoge Raad noemen en vermelden dat je daar graag gebruik van wilt maken.

Laura
Door

Laura

op 10 Mar 2014

Hallo Linda, Ik heb begrepen dat dit artikel niet meer klopt? Ik zie de andere reacties ook hierboven. Heb jij al een antwoord of het nog correct is of niet? Dit is nl. wat ik weet: 3.4 Arrest Hoge Raad In 2010 is er een arrest gewezen door de Hoge Raad waarbij voor een selecte groep van Netwerkondernemers (dus ook voor distributeurs van andere nwm bedrijven) is bepaald dat hun inkomsten niet onder de Wet op de Inkomstenbelasting zouden vallen en dat zij dus geen inkomstenbelasting over hun verdiensten zouden hoeven te bepalen. Genoemd arrest heeft veel stof doen opwaaien. De meeste verzoeken zijn afgewezen, een enkel verzoek is gehonoreerd. Dit was mogelijk omdat de diverse belastinginspecteurs in Nederland onafhankelijk van elkaar opereerden. Deze situatie is door de belastingdienst als onwenselijk gekwalificeerd. Begin 2011 is er een richtlijn uitgevaardigd waarbij gesteld is dat het arrest van de Hoge Raad in principe niet van toepassing is voor Netwerkondernemers. Dat betekent dat in principe iedereen die er een beroep op wil doen, steeds zelf de gang naar de rechter zal moeten maken. Deze informatie is actueel per begin 2011. Ik hoop wat van je te mogen vernemen Met vriendelijke groet, Laura

Gianni
Door

Gianni

op 24 Dec 2013

Hey Linda, Vraagje, is deze belasting wet in België ook zo dat je geen belastingen betaalt als je mensen aanbrengt? Vindt hier niets over terug op het internet, misschien weet jij hier wel meer van hoop ik. Alvast bedankt! Groet, Gianni

Linda Hofker
Door

Linda Hofker

op 12 Feb 2014

Hey Gianni, Helaas betaal je in België gewoon belasting op de inkomsten uit MLM

Deneef A.
Door

Deneef A.

op 01 Mar 2014

Beste Linda, Zou je mij uw bron kunnen meedelen met betrekking tot de situatie in België ? Het is voor Belgen inderdaad heel onduidelijk wat en hoeveel ze eventueel zouden moeten betalen ? Mogen ze de verliezen dan ook aangeven ? Mvg. Alex

R-J. Daniëls
Door

R-J. Daniëls

op 04 Feb 2013

In middels heeft Hof Arnhem uispraak gedaan bij de Herballife-zaak (Hof Arnhem, 4 september 2012, BX7255). Samenvatting van die uitspraak: "De heer X (belanghebbende) en zijn echtgenote distribueren en verkopen in vof-verband Herbalife producten. Zij behoren tot het zeer selecte “Presidents Team” van Herbalife en hebben in de loop der jaren een omvangrijk netwerk van subdistributeurs opgebouwd. In geschil is of de door X verrichte werkzaamheden een bron van inkomen vormen. Ondanks de positieve resultaten sinds 1997 en forse winsten van de vof in de afgelopen jaren, stelt X dat de activiteiten speculatief van aard zijn en er in 2009 redelijkerwijs geen positieve opbrengst is te verwachten. Hof Arnhem oordeelt dat alleen door de grote arbeidsinspanningen van belanghebbende en zijn partner de producten kunnen worden verkocht en het netwerk van subdistributeurs kan worden opgebouwd en onderhouden. Deze arbeidsinspanningen vormen naar het oordeel van het hof een verklarende factor voor de positieve resultaten. Redelijkerwijs kan worden verwacht dat de Herbalife-activiteiten ook in de toekomst tot positieve resultaten zullen leiden. De activiteiten vormen daarom een bron van inkomen." Conclusie: de inkomsten zijn, in deze casus, belast.

Jack
Door

Jack

op 15 Nov 2012

Is er al nieuws over het hoger beroep?

Linda Hofker
Door

Linda Hofker

op 26 Nov 2012

Een nieuwe uitspraak van de hoge raad zal nog wel een paar jaar op zich laten wachten. De "oude" uitspraak is echter nog steeds rechtsgeldig. Het lastige is nu dat een belastinginspecteur zelf kan beslissen welke uitspraak hij volgt. Gaat hij uit van de uitspraak van de rechtbank, dan vindt hij dat je belastingplichtig bent. In dat geval mag je echter, net als bij elk bedrijf, al je onkosten en investeringen etc. aftrekken Indien de Hoge Raad weer opnieuw zou beslissen dat de inkomsten uit netwerkmarketing niet aan inkomstenbelasting onderhevig zijn, krijgt iedereen die wel aangeslagen is zijn geld weer terug. Beslist de Hoge raad anders, dan kan iedereen met terugwerkende kracht worden aangeslagen. Al met al is er nu dus geen enkele zekerheid. Het enige wat ik kan aanraden is contact met de belasting opnemen en vragen of je vrijstelling van inkomstenbelasting hebt omdat je met Netwerkmarkting werkt. Zodra ik meer weet komt het op de site. En het is ook heel prettig als iedereen hier reageert met zijn eigen ervaring.

Jack
Door

Jack

op 21 Sep 2012

De belasting zegt dat iedere MLMer nu belastingplichtig is.En net als de Herbalife uitspraak ook met terugwerkende kracht

Linda Hofker
Door

Linda Hofker

op 21 Sep 2012

Heb jij dat zelf aan de belasting gevraagd? Mijn dochter zoekt het voor me uit. Zij heeft belastingrecht gestudeerd. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Zodra ik meer weet zal ik er een artikeltje over schrijven en hier reageren.

Jack
Door

Jack

op 29 Sep 2012

Voor de duidelijkheid.Ik heb voor die informatie naar de belasting gebeld.

Jack
Door

Jack

op 29 Sep 2012

Ja dit vertelde iemand van de belasting mij .Ik heb daar na de uitspraak naar geinformeerd.

Nico
Door

Nico

op 08 Sep 2012

klopt dit nog steeds voor networkers? •Je betaalt geen inkomsten belasting over het inkomen dat je ontvangt via royalty's over de verkopen van jouw subdistributeurs aan hun klanten. ik hoorde dat een rechtbank tegen over een hebalifer een uitspraak gedaan heeft in januarie 2011 en hij moest betalen. mit vriendelijke groeten nico

Linda Hofker
Door

Linda Hofker

op 10 Sep 2012

Dag Nico, Dank je wel voor je aanvulling. Ik ga dit uitzoeken.

jack
Door

jack

op 05 Sep 2012

03-01-2012 is er in Arnhem een uitspraak geweest tegen een President van Herbalife .Die moet nu tot 6j terug belasting gaan betalen.Iedere MLMer dus.Enig idee wanneer het hoger beroep (geweest)is?

Linda Hofker
Door

Linda Hofker

op 10 Sep 2012

Dag Jack, De uitspraak die jij aanhaalt is nieuwer dan die ik vermelde. Ik heb geen idee of er al hoger beroep tegen geweest is en of dat nog gaat gebeuren. Kan er tot op heden nog niets over vinden. Het is ook niet duidelijk of dit alleen geldt voor dit specifieke geval of dat dit nu voor alle mlm'rs zo is. Ik ga het uitzoeken.

Reactie plaatsen